Image

Over ons

Al bijna 100 jaar Vakantie Kinder Feesten!

Het comité Vakantie Kinder Feesten (VKF) is opgericht op 19 maart 1919 en op 26 juli 1919 was de eerste grote reis met een boot naar Hoek van Holland. Op 18 april 1951 werd de zelfstandige stichting Vakantie Kinder Feesten opgericht. Vanaf toen vond er ook jaarlijks een kamp plaats. Er valt veel te vertellen over die 100 jaar, binnenkort vind u hier meer informatie over hoe we dit willen gaan vieren! Mocht u een bijzonder verhaal hebben of bijvoorbeeld (beeld)materiaal hebben van het VKF dat u met ons wilt delen stuur dan een mailtje naar kees@vakantiekinderfeesten.nl.

De doelstelling van het VKF is: het op verantwoorde wijze tegemoet komen aan de behoefte tot ontspanning van jeugd en jongeren in Dordrecht. Dit doen we door verschillende activiteiten aan te bieden. Dit gebeurt vooral in de zomervakantie voor kinderen van 5 tot en met 14 jaar met de activiteiten Ratje Doe, Weekkamp en Dagkamp.

Om de activiteiten mogelijk te maken hebben we een grote groep actieve vrijwilligers. Iedereen die bij ons werkt doet dit vrijwillig, er zijn geen betaalde functies.
Die vrijwilligers binnen halen en begeleiden is een belangrijk doel voor onze stichting. De jongste vrijwilliger is 15 en de oudste 85 jaar. In totaal zijn er meer dan 60 vrijwilligers actief bij onze stichting. Vrijwilligers krijgen een onkostenvergoeding, maar doen dit werk vooral omdat het een erg leuke en leerzame ervaring is. We hebben ook elk jaar enkele stageplaatsen op onze activiteiten.

Het dagelijks bestuur van het VKF bestaat uit: Sanne van Leeuwen (voorzitter), Elisa Geurs (penningmeester) en Tim de Bruin (secretaris). Ieder jaar maken zij een plan welke activiteiten wanneer worden gedaan. Aan het eind van het jaar volgt een jaarverslag met een beschrijving van hoe alles verlopen is.

Alle financiën worden verantwoord in het financiële jaarverslag. Sinds 2017 staat het VKF voor een grote uitdaging, de subsidie is slechts een vijfde van wat het was! Om de activiteiten mogelijk te maken moeten we nog meer sponsoren en fondsen werven. Inmiddels is de ANBI status voor onze stichting aangevraagd wat het aantrekkelijker maakt om ons te sponsoren. Mocht u onze stichting willen sponsoren met geld of middelen stuur dan een mailtje naar info@vakantiekinderfeesten.nl. Denk hierbij ook aan sponsoring van eten, drinken of (knutsel)materialen voor de kinderen tijdens de activiteiten.

Hieronder staan onze contactgegevens.

Stichting Vakantie Kinder Feesten
RSIN 806315167
IBAN: NL78ABNA0456388133 t.n.v. stichting VakantieKinderFeesten te Dordrecht
Voor informatie mail naar: info@vakantiekinderfeesten.nl, tel. 06-24928735 of kijk rond op deze site.

VakantieKinderFeesten-logo-600x100.png

Volg ons

Aanmelden voor onze Nieuwsbrief
Aanmelden voor onze Nieuwsbrief
Onze website is gesponsord door:
bluepoint_ecommerce_-_webmaster_voor_de_zaak-etienne-martens.png
Onze website is gesponsord door:
bluepoint_ecommerce_-_webmaster_voor_de_zaak-etienne-martens.png